Liên hệ

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MAY VIETDAZ

Địa chỉ:             Thôn 9 , Tế Thắng , Nông Cống , Thanh Hóa

Điện thoại:        02373 682 686

Mã số thuế:       2802188543

Người đại diện: Ông Lê Đắc Lực       

Emai: congtytnhhmayvietdaz@gmail.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2802188543 cấp ngày 18/08/2014 tại sở  KH và ĐT Thanh Hóa